Kvesti‎ > ‎

3. Pakāpe


1. daļa (Spēka Sertifikāts)

Nosacījumi un atalgojums:
Kvesta sākšana un beigšana: NPC Priest Devin (Atrašanās vieta: CryWolf), Dialogu lasīšana.

Prasības, lai izpildītu kvestu:
380. vai augstāks līmenis un 5 miljoni Zen.

Izpildīšanas metode:
Atrast 5 Hell Maine Horns (Aida), 5 Feather of Dark Phoenix (Icarus) un 5 Death Beam Knight Flame (Tarkan).

2. daļa (Iefiltrēšanās Barracks of Ballgass)

Nosacījumi un atalgojums:
Kvesta sākšana un beigšana: NPC Priest Devin (Atrašanās vieta: CryWolf), Dialogu lasīšana.

Prasības, lai izpildītu kvestu:
Jābūt 400. līmenim, izpildītai 1. kvesta daļai un 7 miljoni Zen.

Izpildīšanas metode:
Iekļūstiet Barracks of Ballgass un nogaliniet 50 Balram(Hero), 50Death Spirit(Hero) un 50 Soram(Hero).

Izpildīšanas atalgojums:
Papildus 10 statu punkti.

Slepkavību skaita iegūšanas metode:
Viens spēlētājs(vai party), kurš veicis vislielāko kopējo bojājumu noteiktajam monstram, saņem slepkavības punktu.

Barracks of Ballgass ceļvedis:
Iekļūšana lokācijā: NPC Werewolf Quarrel (Atrašanās vieta: CryWolf), Dialogu lasīšana un apstiprināšanas poga, lai iekļūtu kartē.

ccEntering Condition:
Can only enter if doing 3rd Job change 2nd quest. 

Part 3 (Into The Darkness)

Conditions and Rewards:
Quest Starting and Ending: NPC Priest Devin (Location: CryWolf), Dialogs readings.

Completion Requirement:
Must be level 400 and have completed the 2nd quest, and have 10mil Zen with you.

Completion Method:
Enter the Refuge of Ballgass which is located inside at the end of Barracks of Ballgass, and kill 20 Dark Elf(Hero).

Completion Reward:
Extra 20 stats points to spend, 3rd Class Job Change completed.

Kill Count Gaining Method:
The one user(or party) that has done the most damage to a current monster earns the kill count.

Refuge of Ballgass Map Guide:
Entering Location: NPC Gatekeeper (Location: Barracks of Ballgass), Dialogs reading and confirmation button to enter map.

Entering Condition:
Can only enter if doing 3rd Job change 3rd quest.

All classes:
 1st class 2nd class 3rd class
 Dark Knight Blade Knight Blade Master
 Dark Wizard Soul Master Grand Master
 Elf Muse Elf High Elf
 Magic Gladiatornone Duel Master
 Dark Lord none  Lord Emperor
 Summoner Bloody Summoner Dimension Master

Comments