Komandas

Lai padarītu spēli serverī ērtāku, čatā ir speciālas komandas. Katra komanda sākas ar /. Dotajā lapā Jūs varēsiet atrast komandu izmantošanas piemērus un to aprakstus.

 • /terrbuy [hours]
 • /vipbuy [bronze|silver|gold] [hours] ieslēdz VIP darbību uz norādīto stundu skaitu (tikai veseli skaitļi), par ko no Jums tiks noņemts noteikts skaits wcoins.
        Ir 2 veidu VIP abonamenti, un izmantojot komandu Jums jānorāda kuru no abonamentu veidiem Jūs izmantotjat
        bronze - 10 Wcoins stundā
        silver - 15 Wcoins stundā
        gold - 20 Wcoins stundā
  • -/vipon ieslēdz VIP abonamentu
  • -/vipoff uz laiku izslēdz VIP abonamenta darbību un laika skaitītāju, tādējādi Jūs varat ekonomēt VIP darbību, ja dotajā brīdī nekačājaties
 • /party - party izveides komanda (norādiet ar peles kursoru uz spēlētāju, ar kuru vēlaties izveidot party)
 • /trade - mantu apmaiņas komanda (norādiet ar peles kursoru uz spēlētāju, ar kuru vēlaties apmainīties ar mantām)
 • /follow - komanda spēlētāja sekošanai (norādiet ar peles kursoru uz spēlētāju, kuram vēlaties sekot (Jūsu personāžs automātiski ies pakaļ izvēlētajam personāžam))
 • /duel - dueļa izveides komanda (norādiet ar peles kursoru uz spēlētāju, ar kuru vēlaties sākt dueli)
 • /request on - pieņem visas "/" komandas
 • /request off - atceļ visas "/" komandas
 • /guildwar "guilda nosaukums" - komanda piesaka karu vēlamajam guildam
 • /battlesoccer "guilda nosaukums" - komanda piesaka futbola maču vēlamajam guildam
 • /whisper on - pieņem privātos ziņojumus
 • /whisper off - atceļ privātos ziņojumus
 • /guild - komanda, lai pievienotos vēlamajam guildam (norādiet ar peles kursoru uz guilda izveidotāju)
 • ~ - party ziņojums
 • @ - guild ziņojums
 • @@ - alliance ziņojums
 • @> - guilda izveidotāja ziņojums visiem guilda biedriem
 • /warp "pilsētas nosaukums" - teleportēšanās komanda
 • /move "pilsētas nosaukums" - teleportēšanās komanda
 • /addstr "punktu skaits" - komanda punktu pievienošanai statam Strength
 • /addagi "punktu skaits" - komanda punktu pievienošanai statam Agility
 • /addene "punktu skaits" - komanda punktu pievienošanai statam Energy
 • /addvit "punktu skaits" - komanda punktu pievienošanai statam Vitality/Stamina
 • /addcmd "punktu skaits" - komanda punktu pievienošanai statam Command
 • /quit - momentāla iziešana no spēles

Emociju komandas:

 • ^^ vai Haha - smejas
 • ; - kasa galvu
 • -_- - sakrusto rokas
 • Win vai Victory - paceļ vienu roku
 • Great - paceļ abas rokas
 • Bye - māj ar roku
 • Cold - rīvē rokas
 • Come - roku žests (nāc šurp)
 • T_T vai Cry - saķer galvu
 • Never - roku žests (nē)
 • Wow vai Good - aplaudē
 • Hi vai Hello - sveicina paklanoties
 • OK - roku žests (labi)
 • Respect - izrāda cieņu, nokrītot uz ceļa
 • Rush vai Gogogo - žests (uz priekšu!)
 • Sir - salutē
 • That - rāda ar pirkstu
 • Dance - dejo
 • Hustle - pārsteigums :)
Comments